11.03.2018 – SOUTĚŽE 7S MUŽŮ

Představení soutěží mužů 7 2018

Mužské soutěže 7 v roce 2018

Olympijské sedmičkové ragby dostává čím dál více prostoru v národních soutěžích vyspělých ragbyových zemích a tak i u nás se tento prostor pro tuto dynamickou ragbyovou disciplínu stále zvětšuje. V loňském roce byly soutěže v ragby 7s již dvě – Český pohár 7 a mistrovství ČR 7. V roce 2018 bude tento formát zachován, ale novinkou pro nadcházející sezonu bude třetí soutěž „SÉRIE 7". Celkem tři soutěže 7 otevírají velký prostor pro všechny naše kluby.

Organizace a vedení soutěží mužů v sedmičkovém ragby bude spadat do agendy nově vzniklé STK 7, kterou povede Tomáš Krejčí.

Český pohár 7

Tak jako loni se bude tato soutěž skládat ze sedmi turnajů. Turnaje budou otevřené pro všechny týmy. Tato soutěž je svojí strukturou koncipována tak, aby se do ní mohli plnohodnotně zapojit týmy s menší hráčskou základnou, které se samostatně nepřihlásí do žádné ze soutěží 15. Budou tak moci odehrát plnohodnotnou ragbyovou soutěž a reprezentovat svůj klub. Termíny jednotlivých turnajů jsou zvoleny s ohledem na minimální krytí s ostatními soutěžemi 15. Tím bude umožněno hostování hráčů z menších klubů do klubů, které se naplno věnují soutěžím 15.

Termíny turnajů českého poháru 7:

22. dubna

12. května - Olymp

9. června - Rumburk

23. června – Nové Město na Moravě

15. září

23. září - Rumburk

14. října

I a II. SÉRIE 7

I. série je určená pro extraligové týmy, kteří tuto soutěž budou mít v rámci své nejvyšší soutěže extraligy, která je bez sestupu do nižší soutěže. Jelikož na týmy nebude žádný sestupový tlak, tak by bylo žádoucí vzhledem k potřebám reprezentací, směřovat další rozvoj těchto týmů směrem k sedmičkovému ragby. Efektem této soutěže 7 by mělo být větší herní zatížení nejlepších českých hráčů a zvýšení důrazu na práci v klubech na hru útočníků v prostoru, v které dlouhodobě velice zaostáváme na mezinárodní úrovni.

Tato soutěž bude mít tři turnaje. Extraligové týmy doplní Dukla Praha a bude se nabídnuta také RC Přelouč, která v minulosti patřila k našim nejlepším sedmičkovým týmům a také RC Bystrc, který loni skončil na MČR 7 na 4. místě.

II. série bude otevřená všem ostatním klubům a také extraligovým „B" týmům. Naplnění této druhé série bude záviset pouze na podpoře klubů hrát sedmičkové ragby.

Termíny turnajů české I. a II. série 7:

1. července, 5. srpna, 12. srpna

Mistrovství České republiky 7:

O mistrovský titul 7s se bude hrát na jednom dvoudenním turnaji. Turnaj bude otevřený všem klubům registrovaných v ČSRU. Nejvýše nasazené týmy budou vycházet z umístění v sérii 7.

Termín MČR 7:

25. - 26. srpen

Termíny dalších turnajů 7 v ČR:

2. června, Prague Olymp Sevens

18. - 19. srpna, Brno International 7 (Brno Bystrc)

TK, DB