05.03.2020 – ČSRU INFORMUJE

Informační systém

V rámci elektronizace procesů v českém ragby se v pátek 6. března 2020 spustí první verze Informačního systému. Tato první verze bude zpřístupněna klubovým administrátorům, jejichž prvním úkolem bude aktualizace členské základny jejich klubu a také doplnění informací k jednotlivým členům.

IS_1.jpg


Cílem první fáze projektu IS je nahrazení papírových licencí, licencemi elektronickými. Na tento krok bude plynule navazovat implementace soutěžního modulu, který si klade za cíl nahrazení papírových zápisů o utkání zápisy elektronickými.

"Oproti původnímu plánu došlo bohužel k několikatýdennímu zpoždění. Věříme však, že se nám společnými silami podařilo systém doladit do uživatelsky přívětivé podoby, ve které se budou i laici schopni pohybovat a pracovat bez větších obtíží. Tímto bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se do tohoto složitého procesu zapojili. Jejich snahu a vynaložené úsilí si velice vážím." komentoval spuštění systému ředitel ČSRU Pavel Myšák.

Jelikož se jedná o první část, z původně plánovaných jedenácti modulů, čeká ČSRU i společnost eSports.cz ještě dlouhá cesta.

(PM)