08.04.2020 – ČSRU INFORMUJE

VV ruší jarní soutěže

Vážení členové ragbyové obce,

V souvislosti s pandemií viru Covid-19 a s patřičnými opatřeními vlády je Výkonný výbor donucen zrušit jarní část soutěží ČSRU. Již nyní je více než zřejmé, že ke zrušení některých opatření dojde nejdříve na konci dubna, pravděpodobně ještě později.

Tato situace si tedy vynutí změnu kalendáře a rozpisu soutěží. Soutěž mužů v ragby XV nezačne dříve než v druhé polovině srpna. Podle vývoje situace, bychom rádi uspořádali soutěž ragby 7s, poslední víkend v červnu a na začátku července. V úvahu také připadá uspořádání turnajů o menším počtu hráčů 10s, 12s a XRugby. Soutěže mládeže, dětí a žen se budou také řešit podle vývoje situace. O návrzích Vás budeme informovat během následujících týdnů.

Činnost reprezentací byla pozastavena dne 10. 3. 2020 a nepředpokládáme její znovuobnovení dříve než po ukončení nouzového stavu. Rugby Europe v současnosti zvažuje dvě možnosti řešení nastalé situace a to buď kompletní zrušení patnáckové sezóny nebo dohrání zbývajících utkání během následující sezóny. Sedmičkové turnaje by se mohly odehrát v létě, nebo na podzim, opět dle vývoje situace.

V souvislosti se všemi nařízeními a změnami, které jsou nyní platná, bychom vám doporučili bedlivě sledovat stránky Národní sportovní agentury (zde) a stránky České unie sportu (zde), kde se mimo jiné dočtete o informacích ve vztahu k OSVČ ve sportovním odvětví, případně také o možném postupu při nemožnosti konání valných hromad.

Současná situace nemá však pouze negativní dopady, ale poskytla nám více času na přechod k novému Informačnímu systému. Za dosavadní spolupráci bych chtěl poděkovat klubům i jednotlivcům, kteří již aktualizovali a doplnili svou členskou databázi. Jmenovitě se jedná o kluby:

RA Brno, RC Plzeň, RC Zlín, RC Dragon Brno, RC Slavia Praha, RC Bystrc, RC Praga Praha, Tělocvičná Jednota Sokol Mariánské Hory, RC Havířov, RC Olomouc, RC Vyškov, RC České Budějovice, RK Petrovice, Ragby Olymp, RC Tatra Smíchov a RC Říčany. Ostatní kluby bych požádal o doplnění požadovaných informací, v co možná nejkratším termínu. Pevně věřím, že na podzim budeme všichni již zcela připraveni na tuto revoluční změnu, a že nám všem ulehčí administrativu spojenou s naší činností.

V případě, že bychom vám mohli být s čímkoliv nápomocni, neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme, jak budeme jen moci.

S pozdravem a v úctě,

Pavel Myšák
Ředitel ČSRU

Antonín Brabec
Sportovní ředitel ČSRU

(AB)