17.04.2020 – ČSRU INFORMUJE

Stanovisko k současným omezením

Stanovisko ČSRU k současným omezením

Z důvodu častých dotazů ohledně možností trénování v současné době, na základě dostupných informací nadřízených institucí a po konzultaci s ostatními subjekty ve sportovním prostředí, vydává ČSRU toto stanovisko:

V současné době je umožněno pouze individuální trénování a tedy nikoli organizované trénovaní kterýmkoliv klubem a dále od 20. dubna „venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců vyloučením veřejnosti v menších skupinkách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR a MV ČR)".

Se zahájením organizovaných neprofesionálních sportovních aktivit, mezi které můžeme počítat jak společné trénování, utkání, tak také schůze a konference, lze počítat od 8. června s omezením počtu do 50ti osob- viz příloha.

V případě vydání upravujících, či upřesňujících výkladů Vás budeme opět neprodleně informovat.

S přáním pevného zdraví,

Pavel Myšák
Ředitel ČSRU

Antonín Brabec
Sportovní ředitel ČSRU

(AB)

Stanovisko ČSRU k současným omezením

příloha_vláda