23.12.2020 – TRÉNOVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ

On-line vzdělávání ČSRU v roce 2020

On-line vzdělávání ČSRU v roce 2020

V tomto roce plném nečekaných výzev a překážek v naší práci se právě tento program stal jednou z pádných odpovědí na nastalou situaci. Hned 15 ragbyových odborníků z Česka, ale i zahraničí spojilo své síly, aby poskytlo nejen trenérům a trenérkám ucelené spektrum znalostí, zkušeností a jak doufáme, i inspirace do jejich práce.

Tímto chceme všem, kteří jsou do tohoto projektu zapojeni poděkovat a vyjádřit respekt a uznání, za jejich nezištnou spolupráci a tolik cennou schopnost spolupracovat a sdílet své bohaté zkušenosti a znalosti.

Stejně tak obrovský vděk patří i trenérům a trenérkám, kteří se těchto kurzů účastní na této skupině https://join.skype.com/eoZ5abdwBHQI a přispívají tak k podnětným diskuzím a inspirativním výstupům z jednotlivých kurzů.

Výsledkem je 35 zpracovaných témat a 41 on-line kurzů (základní kurzy World Rugby jsou ve více různých vydáních), z nichž si každou minutu můžete pustit zde v Metodické knihovně a Interaktivním vzdělávání trenérů ČSRU vzniklému právě tímto působením.

Navíc s tou úžasnou přidanou hodnotou, že společně tvoří až encyklopedický materiál, obsahující všechny možné oblasti ragby a trenérství jako takového, na které si vzpomenete.

Představují totiž jasnou kostru, na níž se nabalují další materiály dostupné pro trenéry díky práci Trenérsko-metodické komise. Ta v posledních letech velmi aktivně překládá a tvoří materiály pro podporu vzdělanosti trenérů u nás, proto tohle je příležitost, jak všechny tyto dokumenty uspořádat do uceleného systému.

Ostatně posuďte sami v tomto přehledu všech kurzů na Unijním Google disku, kam, jste-li členem ČSRU, dostanete přístup a můžete jej do sytosti využívat a připojit se tak ke 180ti trenérům a trenérkám. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VdwkIRFsHPOjSE-4RADTkD_BrFKN9hmd

Pokud byste měli pocit, že tam nějaká oblast či téma stále ještě citelně chybí, témata dalších kurzů jsou určována společně s trenéry, proto budeme vděční za všechny vaše podněty na daniel.benes@rugbyunion.cz

Závěrem tohoto stručného přehledu přijměte prosím pozvánku na velmi originální kurz 23.12. ve 21:00, který má být neformálním završením této práce v roce 2020 a také společným vánočním on-line setkáním.

Program je totiž následující:

23.12.2020 od 21:00 Vánoční vydání on-line vzdělávání ČSRU. Společné shrnutí a představení materiálů k on-line vzdělávání za rok 2020. Daniel Beneš: Pár krátkých postřehů k jednotné trenérské filozofii a efektivnímu "Trénování Trenérů" napříč kluby. Následuje volná diskuze a zábava, vánoční večírek alespoň v on-line prostoru. https://join.skype.com/eoZ5abdwBHQI

(DB)