07.03.2021 – TRÉNOVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ

Evropský kurz školitelů

Rugby Europe zahájila kurz školitelů (Educator), kterého se účastní dvacet osm adeptů z řad trenérů ze čtrnácti zemí a dvacet adeptů z řad rozhodčích ze třinácti zemí. Společně probíhal kurz cvičitelů školitelů (Trainer) kde se účastnilo patnáct školitelů z devíti zemí.

World Rugby Educator:

  • Filip Vacek
  • Milan Haitman
  • Jaroslav Bednařík

První část kurzu probíhala on-line od středy 24.2 do pátku 26.2 2021. Druhá část bude praktické vedení školení Rugby Ready

World Rugby Trainer:

  • Tomáš Tůma
  • Antonín Brabec

První část kurzu probíhala on-line od pondělí 22.2 do pátku 26.2 2021. Druhá část bude sledování praktického školení a následné zhodnocení adeptů na školitele.

Školitelé:

  • Daniel Mitrea – Rugby Europe (World Rugby Master Trainer)
  • Colin Moran - Irish Rugby Football Union (World Rugby Master Trainer)

(ab)