17.08.2022

První pomoc v ragby - 16.10 2022

Česká rugbyová unie pořádá další kurz pro zdravotníky a trenéry na téma První pomoc v ragby. Školení vedou čeští a zahraniční školitelé z Rugby Europe a probíhá v angličtině.

Kurz mezinárodní úrovně L1 FAIR (First Aid In Rugby) je doporučen pro zdravotníky všech klubů ČSRU, pro trenéry všech kategorií, rozhodčí či ostatní zájemce o tuto problematiku.

Termín: Neděle 16. října 2022, od 9:00 do 17:00

Místo: Stadion Markéta, tělocvična

Podmínky účasti:

Předem absolvovat on-line školení a testy:

Přihlašovací formulář: zde (do 2. října 2022)

Kapacita: 20 účastníků

Další podmínky:

  • VV ČSRU nestanovil pro toto školení žádný účastnický poplatek,
  • trenéři, funkcionáři, rozhodčí, vedoucí a osoby zajišťující zdravotní zabezpečení musí být členy ČSRU a mít zaplacený členský poplatek pro aktuální rok,
  • účastník školení si hradí sám cestovné, stravné a případné ubytování
  • v případě, že bude nízký počet přihlášených přesune ČSRU školení na další možný termín

Podrobnější instrukce ke školení budou rozeslány nejpozději týden před jeho konáním, dotazy zasílejte na olga.grossova@rugbyunion.cz

(AB)