22.08.2022

Úvod do trénování - 28.09 2022

World Rugby Level 1 XV. Školení je součástí trenérské Licence C.

Lze využít jako "licenční seminář" pro prodloužení licence v případě, že trenér absolvoval předcházející level (úroveň).

Termín: 28.09 2022 od 9:00 hodin

Místo: stadion ČSRU Markéta, Praha 6

Příprava ke školení:

Materiály: viz Metodická knihovna ČSRU

  • Příručka Pro začátečníky ragby
  • Příručka Rugby Ready
  • Pravidla ragby

Přihlašovací formulář: zde

Další podmínky:

  • VV ČSRU nestanovil pro toto školení žádný účastnický poplatek,
  • trenéři musí být členy ČSRU a mít zaplacený členský poplatek pro aktuální rok,
  • Účastník školení si hradí sám cestovné, stravné a případné ubytování
  • V případě, že bude nízký počet přihlášených přesune ČSRU školení na další možný termín

(AB)