01.02.2023

Úvod do trénování - Praha 6 - 5.3 23

World Rugby Level 1 XV. Školení je součástí trenérské Licence C.

Lze využít jako "licenční seminář" pro prodloužení licence v případě, že trenér absolvoval předcházející level (úroveň).

Termín: 5.3 2023 od 8:30 do 16:30 hodin

Místo: stadion Markéta, U Vojtěšky 11, 162 00 Praha 6

Povinná registrace na vzdělávacím portálu https://passport.world.rugby/cs/

Povinná registrace člena ČSRU: https://is.rugbyunion.cz/registrace/

Příprava ke školení:

Materiály: viz Metodická knihovna ČSRU

  • Příručka Pro začátečníky ragby
  • Příručka Rugby Ready
  • Pravidla ragby

Přihlašovací formulář: zde

Další podmínky:

  • VV ČSRU nestanovil pro toto školení žádný účastnický poplatek,
  • trenéři musí být členy ČSRU a mít zaplacený členský poplatek pro aktuální rok,
  • Účastník školení si hradí sám cestovné, stravné a případné ubytování