Udrž ragby čisté

Neberte boj proti dopingu na lehkou váhu - pomozte udržet ragby čisté!

Je osobní povinností každého sportovce zajistit, aby do jeho těla nevnikla žádná zakázaná látka.

Sportovci odpovídají i za pouhou přítomnost jakékoli zakázané látky v jejich vzorcích.

K porušení antidopingových pravidel není nutné, aby sportovci byl prokazován úmysl, zavinění, nedbalost či vědomé použití.

Porušení pravidel přitom může být důvodem pro snižování dotací!

450370240.jpg

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice 2015

Seznam zakázaných látek 2015 - zdroj Antidopingový výbor ČR

Aktuální příručka World Rugby obsahuje mimo jiné:

- upozornění na rizika spojená s potravinovými doplňky,

- informace o některých zakázaných látkách (kanabinoidy, kokain, extaze).

Český překlad podstatné části příručky.

Seznam hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících zakázané látky z hlediska dopingu a registrovaných v ČR publikovaný pravidelně na stránkách Českého antidopingového výboru.

Vyhledávání léčivých přípravků na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Vyhledávat lze podle začátku názvu léčivého přípravku, účinné látky nebo anatomicko - terapeutické skupiny. Po otevření položky "více parametrů" lze zaškrtnout možnost "Léčivé přípravky s podezřením na doping". Pokud existuje takové podezření, je uvedeno v základních informacích o léčivém přípravku úplně dole v položce "Doping". Pokud takové podezření není, není tato položka uvedena.

Terapeutické výjimky - zdroj Antidopingový výbor ČR

Stránky Antidopingového výboru ČR http://www.antidoping.cz/aktuality.php

Stránky World Rugby věnované problematice boje proti dopingu http://keeprugbyclean.worldrugby.org/

Pokud máte jakékoliv dotazy k problematice dopingu, kontaktujte sekretariát ČSRU na emailové adrese sekretariat@rugbyunion.cz nebo Antidopingový výbor ČR info@antidoping.cz.

17-00-01big.jpg

Neberte boj proti dopingu na lehkou váhu - pomozte udržet ragby čisté!Je osobní povinností každého sportovce zajistit, aby do jeho těla nevnikla žádná zakázaná látka. Sportovci odpovídají i za pouhou přítomnost jakékoli zakázané látky v jejich…