Dragon Cup

Dragon Cup má velmi dlouhou a bohatou sportovní a společenskou historii. Již od počátku bylo hlavním cílem porovnávat své ragbyové dovednosti na hřišti, ale také nezapomínat na budování přátelských vztahů, které k našemu sportu patří. Výsledkem těchto vztahů je hojná účast zahraničních, ale i domácích účastníků turnaje.

Historicky první ročník Dragon Cupu se odehrál v roce 1988, ještě za socialistického Československa, kdy bylo velmi důležité porovnávat svoji sportovní a kulturní vyspělost s mužstvy ze "Západu". Hlavními organizátory turnaje byli Viktor Šťastný (dlouholetý hráč, trenér a funkcionář Zbrojovky Brno) a jeho syn Jiří Šťastný (trenér a sekretář klubu).


Od té doby se turnaj pořádá pro různé kategorie od žáků až po muže. Turnaj se nehrál každý rok, neboť se někdy nepodařilo zajistit zahraniční družstva. Původní snaha dělat turnaj pro muže a tím nahradit turnaj "O štít města Brna" brzy ztroskotala na nezájmu mužských družstev a turnaj se přesměroval na mládež. Svoji současnou podobu získal v roce 2004.

Od roku 1988 až po rok 2014 se odehrálo 17 turnajů, na kterých startovalo cca 205 mužstev z 18 států!

Oficiální stránky turnaje - zde.


Dragon Cup má velmi dlouhou a bohatou sportovní a společenskou historii. Již od počátku bylo hlavním cílem porovnávat své ragbyové dovednosti na hřišti, ale také nezapomínat na budování přátelských vztahů, které k našemu sportu patří. Výsledkem…