LTPD - Dlouhodobý rozvoj hráče

LTPD představuje dlouhodobý přístup k maximalizaci individuálního potenciálu a zapojení do ragby.

Metody LTPD zdůrazňují důležitost kvalitních trenérů pracujících s dětmi a mladistvými a chápání technické, taktické, fyzické a duševní potřeby a potřeby životního stylu u dětí a mladých lidí, tak jak postupují při své cestě ragbyovým životem.

LTPD poskytuje trenérům platformu k tomu, aby povzbuzovali a podporovali účastníky na všech úrovních jejich zapojení do hry a to s cílem naplnit jejich potenciál a zachovat věrnost sportu.

LTPD_základ.JPG LTDP_1.jpg

LTPD představuje dlouhodobý přístup k maximalizaci individuálního potenciálu a zapojení do ragby. Metody LTPD zdůrazňují důležitost kvalitních trenérů pracujících s dětmi a mladistvými a chápání technické, taktické, fyzické a duševní potřeby a…