Rozpis a umístění na turnajích U18 7s

Soutěž/TurnajUmístěníMístoDatumTrenér
ME - Championship 7s2020Karel Šampalík
2019
ME - Trophy 7s1. místoZáhřeb, Chorvatsko15.-16.6 2019Karel Šampalík
2018
ME - Trophy 7s2. místoEsztergom, Maďarsko
1.-2.9 2018Karel Šampalík
2017
United World Games1. místoKlagenfurt, Rakousko22.-25.6 2017Karel Šampalík
2016
United World Games2. místoKlagenfurt, Rakousko16.-19.6 2016Karel Šampalík
Soutěž/TurnajUmístěníMístoDatumTrenérME - Championship 7s2020Karel Šampalík2019ME - Trophy 7s1. místoZáhřeb, Chorvatsko15.-16.6 2019Karel Šampalík2018ME - Trophy 7s2. místoEsztergom, Maďarsko1.-2.9 2018Karel Šampalík2017United World Games1.…