Hodnoty ragby

Ragby je hodnotným sportem pro muže i ženy, chlapce i dívky. Ragby rozvíjí schopnosti týmové práce, porozumění, spolupráce a vzájemného respektu mezi sportovci.

Základem je a vždy byly sdílená radost zúčastněných, odvaha a schopnosti, které ragby vyžaduje, láska k týmovým sportům obohacující život všem zapojeným lidem a přátelství na celý život posílené společným zájmem o hru.
Čestnost
Čestnost je základním prvkem ragby. Je vytvářena poctivostí a fér hrou.
Nadšení
Ragbisty a ragbyové příznivce spojuje vášnivé nadšení pro ragby. Ragby přináší vzrušení, emoce a vědomí sounáležitosti s globální ragbyovou rodinou.
Soudržnost
Ragby má sjednocujícího ducha, který vytváří doživotní přátelství, kamarádství, schopnost týmové práce a spolehlivosti bez ohledu na kulturní, zeměpisné, politické nebo náboženské rozdíly.
Disciplína
Disciplína je nedílnou součástí ragby na hřišti i mimo ně. Odráží se v ní respekt k Pravidlům, předpisům a základním hodnotám ragby.
Respekt
Respekt ke spoluhráčům, soupeřům, rozhodčím a všem zúčastněným ve Hře je prvořadý.
Ragby se stalo plně profesionálním sportem. Udrželo si ale duch a tradice rekreační hry.
Zatímco mnoho sportovních tradic je postupem času oslabeno nebo úplně mizí, ragby je hrdé na svou schopnost udržet si vysokou sportovní úroveň, etické chování a fair play. Tato charta má za úkol pomáhat posílit tyto drahocenné hodnoty.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Institucionální partneři